Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Atgofion Hen Filwr gan Ifan G. Morris

Hunangofiant Ifan G. Morris, gwr a aned yn 1920 ym mhlwyf Llanddanielfab. Ceir yn y gyfrol ei atgofion am arferion cymdeithasol a diwylliannol bro ei febyd, cyn adrodd ei hanes yn ymuno a'r fyddin ym mis Ebrill 1940. Cawn ddilyn ei daith i wledydd pell ac agos - yr Alban, De Affrica, yr Aifft a'r Eidal - ac am y profiadau a gafodd yn y mannau hynny. 25 llun du-a-gwy.

Ifan G. Morris' autobiography, who was born and bred in Llanddanielfab in 1920. The volume consists of his memories relating to social and cultural customs in his home village, before giving in detail his experience joining the army in April 1940. We follow his travels to many countries, and hear about his experiences. 25 black-and-white photographs.

£6.95 to purchase click here (site not associated with Llanddaniel.co.uk)
Atgofion Hen Filwr gan Ifan G Morris - Llanddaniel Previous. Next.