Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
The Llanddaniel.co.uk Guest Book

Fe hoffwn ni wybod beth ydych yn feddwl or wefan hon. Gadewch eich sylwadau yn ein llyfr Llofnod os gwelwch yn dda.

We'd like to know what you think about our web site. Please leave your comments in the Visitors Book.


Previous Comments...

No.

Name / Enw

Comments / Sylwadau

Country / Gwlad

Date / Dyddiad

72

Marion Parry

(nee Hughes)

Da iawn. Wedi cael fy magu yn Llanddaniel a gadael yn 1963


3rd Apr 2013

71

Gareth Glyn

Rydw i wedi cael gafael ar hen Feibl lle mae'r perchennog wedi ysgrifennu hanes ei deulu y tu mewn. Mae'r ysgrifen yn dyddio o tua 1847, ac yn cyfeirio at deuluoedd Tyddyn Uchaf a Tan y Fynwent, Llanddaniel. Mae croeso i unrhyw un gysylltu â mi os oes ganddyn nhw ddiddordeb yn yr hyn sy wedi ei ysgrifennu yn y llyfr - yn bennaf rhestr o enwau a dyddiadau eu marwolaethau - defnyddiol i unrhyw un yn hel hanes teulu.

Cymru

18 Feb 2013

70

Eric Owen

Wealth of information from such a small community. Having been alerted to your 1930 school photo, not only discovered a new family member but also a brilliant photo of my G.G.Grandparents home on the outskirts of Llanddaniel (presumably taken in the late 1800's).
Well done Steve and thank you

Cheshire

16 Feb 2013

69

Wendy & Les Williams

I am just writing again in the hope that someone may be able to help my husband and myself track down some of paternal family... William Williams of Boston House.


23 Jan 2013

68

Barry Desmond Locke

Great site, impressed!

Happy days.

Anyone got any pictures of my class?

Gwynedd

17 Apr 2012

67

Alun Williams

Safle ardderchog, a diddorol iawn. 'Roedd Jane Edwards Ynys Acen (gw. census 1901) yn hen nain i mi. Aeth ei mab o'r phriodas gyntaf, John Rowlands, i Drefdraeth, yna ac yna Tregaian. Daeth ei fab ef, Richard, yn ol i Landdaniel - Trefnant Ddu - ym 1941. Mae raid fod tynfa yn yr hen ardal.

Llanfairpwll

8 Apr 2012

66

Michael John Turner

Very interesting. My dad, Ernest Turner b.1929-2007, and mother, Megan Turner nee Jones b.1931-1999, worked at Saunders Roe from 1946-1952. Also my uncle Handel Turner.


11 June 2011

65

Dyfed James

Very interesting site.

Cymru

29 Apr 2011

64

wendy roberts

Diddorol. Tro cyntaf i mi weld llun fy hen nain Grace williams o 'rhelfa gynt. Cysurus oedd cael darllen am fy nain Annie Jane Jones yn cael ei chydnabod am ei talentau coginio fel y 'cook' yn yr ysgol. tybad os gan rywyn hanes 'john jones cobblar' ochr fy nhaid a oedd yn mynd ogwmpas efo stalwyn gwedd, mi ddisgynodd yn farw yn 'station gaerwen'wrth gerdded y ceffyl, dwin meddwl oedd on gweithio fel 'groom' yn stad plas hen.

o ynys mon cymru

23 Mar 2011

63

Cindy Griffith

Diddorol iawn,Gobeithio a cewch Llawer mwy o lynia a gwybodaeth.

Sir Fon

31 Jan 2011

62

Caren McCann

Great site! Really enjoyed looking at old pictures of friends -

Gwych!!!!!!!!

Cymru

26 Dec 2010

61

Tom [Curly] Roberts

Enjoyed the site. It is the best that I have seen for local info and archives.

Keep up the good work.

WELL DONE!!

Wales

24 Dec 2010

60

Mark Jones

Very well put together web-site, good idea, well done for putting in the time and effort.

Llanddaniel

2 Nov 2010

59

Terry Butler

Love the site and the information. Richard Elias Butler, headmaster of the National School, was my my great-grandfather. My grandfather Thomas Griffith Butler was born in the school house in 1884.

Australia

6 Oct 2010

58

Allan Butler

Thank you for a great glimpse of the past. My Great Grandfather was Richard Elias Butler the headmaster at the school for many years. I am currently researching his past and compiling a family genealogical history. My Grandfather Thomas G Butler was a student at the school from around 1890-1900.

Australia NSW

6 Oct 2010

57

Melvyn Parry Roberts

This is an excellent web-site.
I am trying to research my family that lived and worked in Gaerwen and Llanddaniel.
My father was Thomas Parry Roberts, born 9 July 1917, married Mabel Robberts in 1945 and lived in Tan y Ffordd Gaerwen immediately after.
Names I remember in Gaerwen as a child were Kate Roberts & daughter Jane, Ronnie & Anne Hughes, Richard & Nannie Owen. If you recognise any of these names please get in touch.

Isles of Scilly, England

26 Aug 2010

56

Mike Williams

My Gt Gt Grandfather was also Evan Williams of the Plough Inn (Born 1806), just like Ron Williams in comment no 52!! (Evan W -> Thomas Daid W -> John(/Jack) Thomas W -> John W -> me) Can the site webmasters pass my email address to Ron? - would like to get in touch and share family tree info!
I visited the churchyard and found his grave at a church corner.

Deganwy

25 August 2010

55

Wyn Fon Thomas

I lived on Tyddyn Eurach farm in Llanddaniel from 1941 to 1948. My parents were Gwilym Owen Thomas and Hannah Mary Hughes. My grandparents were Mary and Hugh Hughes.
I am currently writing a book about our family/history.
If anyone has any information or photos of our family etc, I would appreciate hearing from you.
We are living in New Zealand - have been here since 1967.

New Zealand

8 July 2010

54

Dafydd Hardy

safle we ardderchog pam nad oes un i bob pentref?
da iawn Steve

Bangor

31 May 2010

53

Richard Jones

My grandfather was David Jones of Siop Newydd, he died in 1979 in London but the family had moved away from Llanddaniel in the 1960's.
We did visit in the 1970's for funerals - his brother Uncle Jack (John) Jones and to see his cousins in Menai Bridge - Olwen Lewis (wife of a cousin) - and in Penygroes, Thomas Elwyn (I think), who lived in a hardware store but also organised trips to the Welsh community in Patagonia.
My grandfather appears on the census a few times.
We also visited the wife of a cousin we knew as Lilly Ty Newydd who lived in the house of that name but was Ellen Jones-Williams.
Memories from childhood of Anglesey, mainly the wind whistling through the telephone wires.......

UK

19 May 2010

52

Ron Williams

Traced my great great grandfather Evan Williams born in Llandaniel in 1808. Think your website is very interesting and very informative.

Merseyside

14 Mar 2010

51

George D. Appel

Researching Roberts & Parry. Any plans for 1851 Census? Great resource!

Pittsburgh, Pa USA

16 Feb 2010

50

Cathy

Love the site. I'm looking for my ancestor Ellen Born 1831 in Llanddaniel, married to Richard Jones born 1831 in Bangor. Trying to find her maiden name possibly Hughes?

Shetland Isles. UK

29 Aug 2009

49

Doreen Williams

G grandparents of my husband their names Thomas and Ann Owen of No. 1 Cae Mawr.

Have visited and found such peaceful place. y maer site yn da iawn ac yn ddidirol iawn , a very restful place.

Vale of Glamorgan South Wales

20 Jun 2009

48

Robert Brian Griffith

Excellent site, well done to you all

British Columbia, Canada

3 Jun 2008

47

MARGARET LINDA RODGER ( JONES )

DA IAWN, INTERESTING TO SEE MY OWN SCHOOL PHOTOGRAPH YSGOL PARC Y BONT CLASS OF 1960.

MARKET RASEN, LINCOLNSHIRE

27 Jun 2008

46

Malcolm

excellent web site very interesting hope you can get some info about people in the 1900's

Anglesey

8 Jun 2008

45

GERAINT WYN ROBERTS

10/10 -  MAE HEN,H,H,H,TAID YN Y CENSUS 1841. LLE O ENW GILFACH.

COF TREWEYN,CAER NARFON,CAEATH RO

23 May 2008

44

Gwyn Rowlands

Da iawn, more photos please, well organised site, diolch yn fawr.

Birmingham, West Mids.

18 Mar 2008

43

roy [pop) jones

still enjoying your site immensely - greetings from oz

Australia

10 Mar 2008

42

cara eleri

love your website!

Cymru

26 Feb 2008

41

Jennifer Mackenzie Volker

What an awesome site! So much information available. A job well done! Been researching my Evans, Griffiths, and Williams lines.

Phoenix, Arizona, USA

18 Feb 2008

40

Angela Clout

Reminded me of my childhood days in Llanddaniel. Peaceful, happy days!

Llandegfan, Anglesey

16 Feb 2008

39

Elfed Jones ( Angus )

Ardderchog - I recognised some names Ysgol Park bont 1940 - 1944

Old Windsor Berkshire

22 Jan 2008

38

Wendy Bradberry

Was very interested to see a photograph of my Uncle Jack (John Jones of Penrallt). My father was his brother (Joseph).

Cornwall

21 Jan 2008

37

Chris Williams

Excellent site. One of my grandmothers came from Llanddaniel and lived in Cae Mawr in the early 1900s. Her brother (Richard Owen) was killed in the Great War and is commemorated on the War Memorial.

Wales

11 Jan 2008

36

MARIE A SIONED GRIFFITH

DIDDOROL IAWN YN ENWEDIG Y CENSUS.

Llanfairpwll

7 Jan 2008

35

NESTA DAVIES

IT IS ONE OF MY FAVORITE PLACES TO VISIT ON THE INTERNET. I LOVE THE OLD PHOTOGRAPHS,KEEP ADDING MORE.

IOWA, USA.

27 Dec 2007

34

I. Harrison

Many congratulations on adding the 1841 census to an already brilliant site. My Gt GT grandfather was born in Llanddaniel, this only brings closer to me my Welsh family background, Thank you.

England

7 Dec 2007

33

roy(pop)jones

Enjoyed the new census files greeting from oz have a happy xmas and a wonderful new year. Roy

Australia

6 Dec 2007

32

Eifion Wyn Jones

Safle wych. heb gael y cyfle i gael golwg ar bopeth. Rwyf fi a fy chwaer yn llun yr ysgol yn y flwyddyn 1960!


29 Nov 2007

31

Heather Webb

So helpful; I have traced my grandmother through the census details on the site - thank you! Very professionally put together.

England

16 Oct 2007

30

Ellis Roberts

Gwefan dda iawn!

Cymru

13 Oct 2007

29

Larry W. Jones

My DNA results says I'm related to one of the John Jones's in you village in 1841. Anxious to see church records and how about 1841 census? Great Job.

Baltimore Maryland USA

8 Aug 2007

28

Marion

A really interesting site and well put together. My first holiday as a child was in Llanddaniel. I have fond memories of a lovely place and lovely people. Smart web-site - keep up the good work.


11 July 2007

27

Valetta

Brilliant site! great for people researching family tree. Can't wait for church records. Add more census if possible. Great job well done

Cheshire

3 July 2007

26

roy(pop)jones

goodaye from oz. enjoyed the new photos. any idea of the date of the snap of John Jones and his age at the time. Keep up the good work' Roy. p,s. i was a bit disappointed with Wales performance in the rugby football game last night(!)

Australia

3 June 2007

25

Roy Jones

GOODAYE searching for details my grandfather Richard Jones bn 1861 i think i have found him on your wonderful site. more later

Australia

29 May 2007

24

Barbara

Excellent site, obviously done by an expert! Was impressed with the amount of info. Loved the history sections especially the census. The layout was easy to use and I will definately keep up to date by visiting often!

Llanddaniel

31 Mar 2007

23

Mark Warren Jones

Wedi mwynhau edrych ar y safle we Llanddaniel Fab. Diolch yn fawr iawn am y gwaith caled sydd wedi cael ei rhoi i'w datblygu

Rhos Gaer, Llanddaniel Fab

27 Feb 2007

22

T. Lewis

Llawer o amser a gwaith wedi mynd i'r wefan yma. Excellent and very interesting. A lot of time and work has been spent on this website.

Ardal Dwyfor Dwyfor area

27 Feb 2007

21

Dewi Hughes

Great Site found where my ancestors were born on the census site Thanks

Gaerwen Ex Llanddaniel

13 Feb 2007

20

Mared a phawb yn Llain Deg

Safle gwych! Diolch yn fawr am eich holl waith, Steve a Gareth, a gobeithio yr aiff o nerth i nerth. (Diolch hefyd am yr hysbys i'm nofel! Faint o gomisiwn wyt ti isho, Steve?!)

Llain Deg Llanddaniel Fab Ynys Mon

12 Jan 2007

19

Darren

Steve, I take my hat off to you. This is a fantastic resource that can only grow with time and the further community involvement that it will no doubt generate.


5 Dec 2006

18

Liam

Amazing

Plas hen, Llanddaniel

4 Dec 2006

17

Owen Robert Morris

Wonderful to see an entrepreneur in action! Well done for having the vision and motivation to action this positive step in promoting the village on a global scale. Congrats on your idea and best wishes for the the future of the site.

Lanoria Penmaenmawr AND Llanddaniel of course!!!

25 Nov 2006

16

Eifion Wyn Owen

Steve, well done on documenting our home village and I look forward to it's further development and news.

Basingstoke, Hampshire

22 Nov 2006

15

Marion & Cynthia (nee Hughes)

Wedi bod yn disgwyl gweld gwefan fel hwn ers tro-da iawn! Gobeithio cawn weld mwy o hen luniau o'r pentref. Roeddem yn byw dros y ffordd i'r efail pan oedd Trevor Jones yno.

Pwllheli, Gwynedd

21 Nov 2006

14

Dazamlwch

cracking site peeps, well set out . its nice to see another part of the island getting on-line.


20 Nov 2006

13

Jacqueline

excellent site nice to know the history of the village love the photos

Brynsiencyn

19 Nov 2006

12

Mrs Chat

hi Steve thanks for letting me know about this site would not mind finding out more about the old smithy and if there is any information on when the building for the current post office 'siop yr efail' was erected

not too far from you in Llanddaniel

13 Nov 2006

11

Frank

esi i Llanddaniel unwaith roedd yr siop yn anhygoel diolch am croeso cynnes a cwpan o cawl poeth, dwin gobeithio sefydlu ysbyty ysglymod yn yr ardal yn y dyfodol.

Bethesda (the mainland) Wales

29 Oct 2006

10

Jason

Brilliant site! It only needs a forum to make it an excellent site. Good job.


25 Oct 2006

9

Dominique Lefevre

Tres Bien ! Well Done

St Zacharie, France

22 Oct 2006

8

Yorkshire Bob

Bendigedig Love the site - like the history pages and the old photos. Well done

Dyserth

22 Oct 2006

7

Bob Barnett

`Great Site Steve - well done, obviously lot's of effort gone into this!


8 Oct 2006

6

Nerys Roberts

So very impressed with this site. Has been added to my list of Favourites!

Bodlew Isaf, Llanddaniel

5 Oct 2006

5

Manon Glyn Jones

Safle wych!

Llanddaniel

1 Oct 2006

4

Sian Freeman

Would love to visit sometime

Lincolnshire, UK

20 Sept 2006

3

Gareth Iwan Jones

Hi Steve. Have you cut the lawn yet? Great site. See you soon for a beer(s). Love to the girls

Dwrs nesa, Llanddaniel

20 Sept 2006

2

Annmarie

Website is looking very good! Hope to visit the village some day.

Canada

16 Sept 2006

1

Liz

Well Done!

Wales

13 Sept 2006