Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Llanddaniel

MEWN HENAINT I’R BEDD. - Dyna a fu yn hanes Mrs J. Smallwood Jones, Parciau Isaf, a gymerwyd ymaith Mai 10, yn 85 mlwydd oed. Gweddw ydoedd i’r diweddar Mr John Jones (Gof.) a’i rhagflenodd 17 mlynedd yn ol. Bu yr angladd ym mynwen Cana, Sadwrn, Mai 13. Y prif alarwyr oedd: Mr a Mrs Williams (merch), Orsedd Newydd, Gaerwen; Mri. William Lloyd Jones, John Lloyd Jones a Trefor Alun Jones (meibion); Mr a Mrs G. H. Jones, Bury (mab); Arfon Lloyd (ei hunig wyr), a’r perthnasau a ganlyn; Mri. G. Lloyd Jones a L. C. Jones, Abermaw; R. J. Lewis, eto, a telu o’I chymdogion, Gwasanethwyd yn yr angladd gan y Parch D. J. Howells a J. Williams Jones (curad). Yr oedd y trefniadau yn nwylaw Mr Richard Thomas, Porthdinorwig. Yn y ty yr oedd Mrs Boote, Crossing, a Miss M. Williams.
Previous. Next.
Jane Smallwood Jones of Parciau Isaf, Llanddaniel

Jane Smallwood Jones (nee Lloyd) of Parciau Isaf, Llanddaniel.

Born; 3rd October 1864 in Penmynydd, Anglesey.

Married; on Valentines Day, 14th February 1893, to John Jones

Jane died on 10th May 1950 aged 85 years, (her husband, John Jones, died 17 years earlier on 13th May 1933).

They had five children: -
1.
Catherine Lloyd Jones (married name Williams); born 27th November 1894, died 13th July 1973
2.
William Lloyd Jones; born 16th July 1896
3.
John Lloyd Jones; born 3rd December 1898
4.
George Herbert Jones; 18th July 1901
5.
Trefor Alun Jones; 18th November 19031881 Census for Parcaiu Isaf: -

John Lloyd, Married, 68, Male, Llangefni, Anglesey, Head, Farmer Of 10 Acres

Catherine Lloyd, Married, 60, Female, Dwygyfylchi, Caernarvon, Wife, Farmers Wife

Jane Smallwood Lloyd, Unmarried, 15, Female, Penymynydd, Anglesey, Daughter, Farmers Daughter

Anne Rowlands, Unmarried, 18, Female, Llanfaelog, Anglesey, Boarder, Dressmaker


Llanddaniel (English translation)

From old age to the grave - this is the history of Mrs J. Smallwood Jones, Parciau Isaf, who was taken from us on May 10th, aged 85 years. She was the widow of the late Mr John Jones who died 17 years previously. The funeral will be at Cana Chapel on Saturday May 13th. The mourners were: Mr & Mrs Willaims (daughter), Orsedd Newydd, Gaerwen; Mr William Lloyd Jones, John Lloyd Jones and Trefor Alun Jones (sons); Mr and Mrs G. H., Jones, Bury (son); Arfon Lloyd her only nephew, and close relatives. Mr G. Lloyd Jones and L. C. Jones, Abermaw; R. J. Lewis and family and friends. Service conducted by Reverand D. J. Howells and J. William Jones. The funeral arrangements by Mr Richard Thomas, Porthdinorwig. Mrs Boote, Crossing and Miss M. Williams took care of everyone back at the house.
If you have any information that you can share regarding this family then please click here.

1891 Census for Parcaiu Isaf: -

John Lloyd, Married, 69, Male, Llangefni, Anglesey, Head, Farmer

Catherine Lloyd, Widow, 70, Female, Dwygyfylchi, Caernarvonshire

Jane Smallwood Lloyd, Single, 26, Female, Penmynydd, Anglesey, Daughter

1901 Census for Parcaiu Isaf: -

John Lloyd, Widower, 79, Male, Llangefni, Anglesey, Head, Farmer

John Jones, Married, 35, Male, Llanfihangelesceifiog, Anglesey, Son-in-Law, Blacksmith, Employer

Jane Smallwood Jones, Married, 36, Female, Penmynydd, Anglesey, Daughter

Catherine Lloyd Jones, 6, Female, Llanddaniel, Anglesey, Grand Daughter

William Lloyd Jones, 4, Male, Llanddaniel, Anglesey, Grand Son

John Lloyd Jones, 2, Male, Llanddaniel, Anglesey, Grand Son

Margaret Hughes, Single, 17, Female, Llanfihangelesceifiog, Anglesey, Servant, General Servant Domestic, Worker