Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
School Holidays and Term dates 2009 - 2010
Document type:Acrobat/PDF File  (size: 117k)


School Holidays and Term dates 2010 - 2016
Document type:Acrobat/PDF File (size 42k)
School term and holiday dates
Information on school term and holiday dates for primary, secondary and special schools on Anglesey, please see the below documents.
Dyddiadur gwyliau a thymhorau ysgol
Am wybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn, gweler y ddogfen isod.
School_holidays_20092010.pdf Gwyliau_ysgol_20092010.pdf School_holidays_2010__2016.pdf gwyliau_2010_hyd_at_2016.pdf 1890 school photo 1900 school photo 1910 school photo
Ysgol Parc y Bont school photographs from 1890 to 1960
1959 school photo 1960 school photo
1938 school photo 1930 school photo